AnO Skrzat 2017

skrzat 2017

AnO Skrzat, to impreza, na której wdziewamy świąteczne stroje i aktywujemy skrzacie moce! Kto chętny i aktywny przynosi eksperymentalne wypieki (trzeba je przetestować zanim poda się rodzinie), organizatorzy zabiegają o świąteczny klimat, a na koniec wymieniamy się między sobą prezentami i wybieramy najlepiej ubranego skrzata! Przede wszystkim jednak, jak zwykle, szwendamy się po lesie w poszukiwaniu przygód – zapraszamy z całą rodziną na przedświątecznego Skrzata!

Trasy:

TP
TF
Zgłoś zespół

Poniżej dostępne są wyniki ostateczne.

Poznaj Regulamin

Poniżej dostępne są wyniki wstępne. Na ewentualne protesty czekamy do końca 26 grudnia pod adresem ano@navigatoriaar.pl.

Wyniki wstępne
Facebook
Zobacz zdjęcia
 1. Organizator
 • Organizatorem imprezy jest: Navigatoria sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.
 • Komisja sędziowska, budująca i wykonawcza:
  • Arkadiusz Witer
  • Marcin Szulc
  • Rafał Adametz
 1. Baza/start
 • Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkół nr 7), ul. Stawna 4/6, 81-629, Gdynia
 • rejestracja od godziny 10:45

Lokalizacja bazy

 1. Formuła (trasy do wyboru):

Skrzat to świąteczne wydanie AnO, a związku z tym muszą być także prezenty! Pierwszy prezent robimy dla lasu i jego mieszkańców. Na czas pokonywania trasy, każdy zespół otrzyma worek na śmieci, który będzie musiał zapełnić znalezionymi w lesie odpadkami. Drugi prezent to ten który uczestnicy przygotowują dla siebie nawzajem (więcej w punkcie 7). Do wyboru są dwie trasy:

TP – Podstawowa. Do pokonania pieszo dystans około 6-7 km. Po drodze zadania dodatkowe do wykonania i oczywiście Punkty Kontrolne do odnalezienia.

 • rozdanie map i odprawa o godz. 11:20
 • start wspólny o godz. 11:30

TF – Rodzinna. Piesza, łatwa i przyjemna, ale także pełna niespodzianek! Trasa przeznaczona zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób chcących poznać czym są zawody na orientację. Dystans ok. 4-5 km

 • rozdanie map i odprawa o godz. 11:35
 • start wspólny o godz. 11:45

Prosimy przybyć odpowiednio wcześniej, by zarejestrować się w bazie.

 1. Zapisy:

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza umieszczonego na stronie internetowej imprezy (przejdź do formularza). Podstawowy termin zgłoszeń upływa z końcem 13 grudnia. Od tej daty do dnia poprzedzającego imprezę trwa dodatkowy termin zgłoszeń. Zgłosić się można także w dniu imprezy w bazie. Wysokość wpisowego określa pkt. 6 regulaminu. Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń zespołom zgłoszonym w dniu imprezy.

 1. Świadczenia:
 • mapa dla każdego uczestnika
 • coś słodkiego na mecie
 • karta startowa
 • naklejka okolicznościowa
 • pamiątkowy dyplom (dla chętnych – prosimy o dopisek [dyplom] w formularzu zgłoszeniowym przy danej osobie)
 • woda mineralna / ciepły napój
 • 1 pkt do odznaki InO PTTK
 1. Wysokość wpisowego:
 Trasa Podstawowa (TP) do 13.12 od 14.12 w dniu imprezy
osoba 15 zł 20 zł 25 zł
Trasa Rodzinna (TF) do 13.12 od 14.12 w dniu imprezy
zespół do 2 osób 20 zł 25 zł 30 zł
zespół do 3 osób 25 zł 30 zł 40 zł
zespół do 5 osób 35 zł 35 zł 45 zł
każda kolejna osoba 6 zł 8 zł 10 zł
 • Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939 (mBank) do dnia poprzedzającego imprezę. W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: „Wpisowe AnO Skrzat 2017, imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacane jest wpisowe, nazwa zespołu/rodzaj trasy (TP lub TF)”. W dniu imprezy wpisowe należy uiścić podczas rejestracji w bazie.
 • Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty wykonania przelewu. Wysłanie zgłoszenia z wyborem płatności “W dniu imprezy w bazie” lub niewykonanie przelewu zarówno w terminie podstawowym lub dodatkowym (pkt. 4), wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty podczas rejestracji w bazie, zgodnie ze stawkami oznaczonymi w tabeli jako “w dniu imprezy”.
 • Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty. W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w bazie należy okazać potwierdzenie wykonania przelewu.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości, jeśli oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa zostało doręczone organizatorowi imprezy w terminie podstawowym, o którym mowa w pkt. 4.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeżeli organizator odwoła imprezę. W pozostałych wypadkach wpisowe nie jest zwracane.

Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora: ano@navigatoriaAR.pl

 1. Atrakcje dodatkowe:
 • Na Skrzacie odbędzie się tradycyjna już zabawa prezentowa – każdy kto przyniesie upominek (zakupiony lub wykonany własnoręcznie) opuści imprezę z upominkiem od kogoś innego!
 • Mile widziane świąteczne wypieki własne. Satysfakcjonująca ilość przyniesionych pyszności (min. dla 10 osób) skutkuje obniżką wpisowego o 5 zł.
 • Przebierańcy – dla osoby która przywdzieje najciekawszy skrzaci-strój, przewidujemy dodatkową niespodziankę!
 1. Postanowienia końcowe:
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub pod opieką osób pełnoletnich,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • pozostałe kwestie dotyczące imprezy określa „Regulamin Cyklu AnO 2017”, dostępny pod adresem: http://ano.navigatoria.pl/imprezy/regulamin-cyklu-ano/ ,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Masz pytanie?

Napisz do nas:

ano@navigatoriaar.pl

Wyślij zgłoszenie