AnO Sarna 2018

AnO-Sarna-07-04-2018-Navigatoria

AnO Sarna to edycja stworzona by cieszyć się nadchodzącą wiosną. Nie ma lepszego miejsca niż las, by obserwować powoli budzącą się do życia naturę… Trasa Rodzinna kręcić się będzie wobec tematów przyrodniczych, najmłodsi i starsi będą się mogli zatem czegoś dowiedzieć o lesie i jego mieszkańcach. Trasa Podstawowa to unikalne połączenie fabularnej gry handlowej i nawigacji. Natomiast na Trasie Za-trudnej ze wszystkich sił postaramy się, abyście się zgubili. Wybór należy do Was.  Zapraszamy!

Trasy:

TP
TF
TZ
Zgłoś zespół
Poznaj Regulamin

Poniżej dostępne są wyniki wstępne. Na ewentualne protesty czekamy do końca 15 kwietnia pod adresem ano@navigatoriaar.pl.

Poniżej dostępne są wyniki końcowe.

Wyniki końcowe
Facebook
Zobacz zdjęcia
 1. Organizator
 • Organizatorem imprezy jest: Navigatoria sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.
 • Współorganizatorem imprezy jest: Sopocki Oddział PTTK im. dr Aleksandra Majkowskiego.
 • Komisja sędziowska, budująca i wykonawcza:
  • Arkadiusz Witer
  • Marcin Szulc
  • Rafał Adametz
 1. Baza/start
 • Sopot, Brodwino, Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Kolberga 15 (wejście od strony sali gimnastycznej).
 • rejestracja w bazie od godziny 09:50 do 10:50.

Lokalizacja bazy

 1. Formuła (trasy do wyboru):

TP – Podstawowa. Trasa pokonywana pieszo, o umiarkowanej trudności nawigacyjnej. Tym razem połączona z fabularną grą handlową. Doskonała dla tych, którzy potrafią już poruszać się w terenie za pomocą mapy i kompasu i chcą rywalizować z innymi. Dystans 5-6 km. O godzinie 10:55 odbędzie się odprawa, na której wyjaśnione zostaną zasady pokonywania gry i pokonywania trasy. Start wspólny o godz. 11:10.

TF – Rodzinna. Pokonywana pieszo, łatwa i przyjemna, ale także pełna niespodzianek! Trasa przeznaczona zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób chcących poznać czym są zawody na orientację. O godzinie 11:10 odbędzie się odprawa, na której wyjaśnione zostaną zasady pokonywania trasy. Dystans ok. 4 km. Start wspólny o godz.11:25.

TZ – Za-trudna. Pokonywana pieszo, trasa zaliczana do całorocznej klasyfikacji AnO-TZ. Trudna nawigacyjnie trasa. Możliwa niepełna treść mapy, punkty stowarzyszone. Obowiązuje regulamin InO PTTK. Start interwałowy (3 -2 min w zależności od ilości zgłoszeń). Minuty startowe przypisywane po wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Dystans ok. 7 km. Odprawa na 3-2 minuty przed startem danego zespołu. Minuta “zero” = 10:30.

Prosimy przybyć odpowiednio wcześniej, by zarejestrować się w bazie.

 1. Zapisy:

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza umieszczonego na stronie internetowej imprezy (przejdź do formularza). Podstawowy termin zgłoszeń upływa z końcem 4 kwietnia. Od 5 kwietnia do dnia poprzedzającego imprezę trwa dodatkowy termin zgłoszeń. Zgłosić się można także w dniu imprezy w bazie. Wysokość wpisowego określa pkt. 6 regulaminu. Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń zespołom zgłoszonym w dniu imprezy.

 1. Świadczenia:
 • mapa dla każdego uczestnika
 • owoce na mecie
 • karta startowa
 • naklejka okolicznościowa
 • pamiątkowy dyplom (dla chętnych – prosimy o dopisek [dyplom] w formularzu zgłoszeniowym przy danej osobie)
 • herbata i woda
 • 1 pkt do odznaki InO PTTK (2 pkt w przypadku TZ)
 1. Wysokość wpisowego:
Trasa Podstawowa (TP) do 04.04 od 05.04 w dniu imprezy
osoba 15 zł 20 zł 25 zł
Za-trudna (TZ) do 04.04 od 05.04 w dniu imprezy
osoba 20 zł 25 zł 30 zł
Trasa Rodzinna (TF) do 04.04 od 05.04 w dniu imprezy
zespół do 2 osób 20 zł 25 zł 30 zł
zespół do 3 osób 25 zł 30 zł 40 zł
zespół do 5 osób 30 zł 35 zł 45 zł
każda kolejna osoba 6 zł 8 zł 10 zł
 • Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939 (mBank) do dnia poprzedzającego imprezę. W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: „Wpisowe AnO Sarna 2018, imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacane jest wpisowe, nazwa zespołu/rodzaj trasy (TP lub TF lub TZ)”. W dniu imprezy wpisowe należy uiścić podczas rejestracji w bazie.
 • Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty wykonania przelewu. Wysłanie zgłoszenia z wyborem płatności “W dniu imprezy w bazie” lub niewykonanie przelewu zarówno w terminie podstawowym lub dodatkowym (pkt. 4), wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty podczas rejestracji w bazie, zgodnie ze stawkami oznaczonymi w tabeli jako “w dniu imprezy”.
 • Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty. W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w bazie należy okazać potwierdzenie wykonania przelewu.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości, jeśli oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa zostało doręczone organizatorowi imprezy w terminie podstawowym, o którym mowa w pkt. 4.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeżeli organizator odwoła imprezę. W pozostałych wypadkach wpisowe nie jest zwracane.

Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora: ano@navigatoriaAR.pl

 1. Postanowienia końcowe:
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub pod opieką osób pełnoletnich,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • pozostałe kwestie dotyczące imprezy określa „Regulamin Cyklu AnO 2018”, dostępny pod adresem: http://ano.navigatoria.pl/imprezy/regulamin-cyklu-ano/,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Masz pytanie?

Napisz do nas:

ano@navigatoriaar.pl

Wyślij zgłoszenie