AnO Lato 2018

ano lato 2018-web

Spacer po Sopocie wzbogacony o historyczne ciekawostki i dziwaczne zadania? Alternatywne zwiedzanie miasta? Aktywnie spędzony czas z przyjaciółmi i rodziną w nadmorskim kurorcie? Na te wszystkie pytania odpowiedzi twierdzącej dostarcza AnO Lato. Widzimy się pod Latarnią Morską!

Zobacz zdjęciaFacebookWyniki końcowe

Trasy:

Poniżej dostępne są wyniki wstępne. Na ewentualne protesty czekamy do końca 15 kwietnia pod adresem ano@navigatoriaar.pl.

Poniżej dostępne są wyniki końcowe.

 1. Organizator
 • Organizatorem imprezy jest: Navigatoria sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.
 • Współorganizatorem imprezy jest: Sopocki Oddział PTTK im. dr Aleksandra Majkowskiego.
 • Komisja sędziowska, budująca i wykonawcza:
  • Arkadiusz Witer
  • Marcin Szulc
  • Rafał Adametz
 1. Baza/start
 • Sopot, Latarnia Morskia (przy Molo)
 • Rejestracja w bazie od godziny 9:45 do 15:55
 • Start lotny od godziny 10:00 do 16:00

Lokalizacja bazy

 1. Formuła (trasy do wyboru):

Latem należy się zrelaksować. Właśnie w tym celu powstała najnowsza edycja Ano Lato. W bazie otrzymujecie mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi oraz niezbędnymi instrukcjami. Ruszacie w dowolnym kierunku, zbieracie dowolną ilość punktów, wykonujecie tyle zadań na ile macie ochotę. Swoboda i relaks, ale w aktywnej formie! Start w zespołach o dowolnym składzie ilościowym, wiekowym i płciowym. Jedna trasa dla wszystkich.

 1. Zapisy:

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza umieszczonego na stronie internetowej imprezy (przejdź do formularza). Podstawowy termin zgłoszeń upływa z końcem 25 lipca. Od 26 lipca obowiązuje podwyższone wpisowe. Zgłosić się można także w dniu imprezy w bazie. Wysokość wpisowego określa pkt. 6 regulaminu.

 1. Świadczenia:
 • mapa dla każdego uczestnika
 • karta startowa
 • naklejka pamiątkowa
 • 1 pkt do odznaki InO PTTK
 1. Wysokość wpisowego:
do 25.07 od 26.07
każda osoba dorosła 10 zł 15 zł
każda osoba od 3 do 18 roku życia* 5 zł 10 zł

*Dzieci do 3 roku życia – start bezpłatny.

 • Przy zgłoszeniu internetowym wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939 (mBank) do dnia poprzedzającego imprezę. W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: „Wpisowe AnO Lato 2018, imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacane jest wpisowe, nazwa zespołu”. Natomiast przy zgłoszeniu w dniu  imprezy wpisowe należy uiścić podczas rejestracji w bazie.
 • Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty wykonania przelewu. Wysłanie zgłoszenia z wyborem płatności “W dniu imprezy w bazie” lub niewykonanie przelewu stosownie przed imprezą (patrz wyżej), wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty podczas rejestracji w bazie, zgodnie ze stawkami oznaczonymi w tabeli jako “w dniu imprezy”.
 • Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty. W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w bazie należy okazać potwierdzenie wykonania przelewu.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości, jeśli oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa zostało doręczone organizatorowi imprezy w terminie podstawowym, o którym mowa w pkt. 4.
 • Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeżeli organizator odwoła imprezę. W pozostałych wypadkach wpisowe nie jest zwracane.

Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora: ano@navigatoriaAR.pl

 1. Postanowienia końcowe:
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub pod opieką osób pełnoletnich,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • pozostałe kwestie dotyczące imprezy określa „Regulamin Cyklu AnO 2018”, dostępny pod adresem: http://ano.navigatoria.pl/imprezy/regulamin-cyklu-ano/,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Masz pytanie?

Napisz do nas:

ano@navigatoriaar.pl

Wyślij zgłoszenie